-Per poder ajudar-los correctament es necessita la  teva col·laboració i disposar d’un mínim de temps per poder observar la reacció de l’animal i dels seus pares. En cas d’esperar un temps prudencial si els progenitors no compareixen considerar el seu ingrés al centre.

Mai agafar l’animal pel fet de trobar-ho. Cal analitzar la situació i comprovar si necessita realment la nostra ajuda.

1-NO tocar-ho fins comprovar que la mare no es fa càrrec. Deixar-la al lloc de trobada durant al manco 1 h. Comprovar més tard l’evolució. Pot ser que estiguin canviant el seu cau.

2- Si es troba a un lloc perillós es pot retirar,  utilitzant SEMPRE guants per evitar el rebuig per part de la mare.

3-En cas de no obtenir resposta per part del progenitor, capturar-ho i segueix les indicacions de què fer amb un animal ferit o que necessita ajuda?

1- Les cries de tortugues neixen i no necessiten als progenitors.

2- Si es troba a un lloc perillós (carretera, finca amb cans etc…) es pot retirar a prop del lloc de trobada.

3- Si no és cap situació capturar-ho i segueix les indicacions de què fer amb un animal ferit o que necessita ajuda?