Investigació

Considerant la investigació com un dels pilars fonamentals per a la conservació de la fauna silvestre i per tal de poder aprofitar el gran volum d’animals que per desgràcia no poden retornar-se a la natura, cada any el COFIB, realitza petits estudis i col·laboracions amb grups d’investigació. Es tracta de prendre totes les mostres possibles dels individus que ingressen en els centres, per ampliar la informació actual que es té sobre la fauna silvestre i els seus problemes ambientals. D’aquesta manera, s’estudien i amplien les diferents línies d’investigació que es relacionen amb la fauna silvestre i amb la seva conservació.

Amb aquest objectiu, cada any es cedeixen una mitjana d’un centenar de mostres als diferents centres científics de les quals en ocasions es conclou amb articles i notes publicades.

És important continuar amb la nostra tasca i intentar millorar tant els protocols com els procediments utilitzats mitjançant la investigació. D’aquesta manera, no només s’optimitzen i millora la recuperació de fauna, sinó que també s’obtenen dades fefaents que permeten implementar en alguns casos, intervingudes específiques de conservació.