Banc de Restes d’Espècies Insulars

Banc de Restes d’Espècies Insulars

El Banc de Restes d’Espècies Insulars (Brei), va ser creat el 2010 amb l’objectiu de conservar restes biològiques de fauna silvestre de les Balears d’interès per a la investigació i l’educació. Es tracta d’una col·lecció classificada i conservada que es troba a disposició de centres de recerca, docents, administracions … de forma gratuïta. Els treballs que es realitzen en el Brei són: preparació, selecció, conservació i classificació de les espècies i / o mostres segons l’interès científic i de conservació.

Molts d’aquests treballs es poden dur a terme gràcies a la col·laboració de voluntaris i alumnes en pràctiques (estudis tècnics, facultat de veterinària, Biologia …).

Actualment el Brei compta amb 1982 mostres processades i classificades, algunes de les quals han estat enviades a diferents entitats i investigadors. Alguns dels resultats obtinguts de les mateixes ja estan publicats i altres en procés de publicació.

Per a l’ús del material de l’Brei cal complir la normativa i tenir els permisos específics. Per sol.licitar més informació crcofib@gmail.com