La Caixa

La Caixa

El COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) desenvolupa a les Balears sis projectes amb actuacions en matèria d’investigació, salut i medi ambient. Aquests projectes estan subvencionats per la Fundació Bancària La Caixa a través de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Aquests projectes van ser aprovats dins el conveni de l’anualitat del 2017 en col·laboració amb diferents departaments de la Conselleria.

A continuació s’especifiquen els projectes actualment en marxa:

Investigació de parasitoides d’ous de processionària del pi com a mètode de control biològic d’aquesta plaga. Estudi experimental a Eivissa i Formentera. Desenvolupa el projecte el Departament de Zoologia de la Universitat dels Illes Balears.

Anàlisi de presència del mosquit tigre, investigació de noves mesures de control i projecte pilot experimental amb larvicides. Desenvolupa el projecte l’empresa Lokímica.

Investigació i anàlisi de diversos models de control biològic de plaga de processionària del pi amb refugis per a quiròpters. Desenvolupa el projecte l’investigador D. García.

Investigació i detecció de virus zoonòtics en quiròpters i anàlisi de la seva incidència en la salut humana. Desenvolupa el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona.

Recerca i modelització de l’expansió i les preferències en colònies de Vespa velutina per eradicar aquesta espècie nociva per a l’ésser humà. Desenvolupa el projecte conjuntament COFIB i el Servei de Protecció d’Espècies de la CAIB.

Estudi de la incidència de diferents estímuls sensorials en la naturalesa en persones amb discapacitat física / psíquica o amb altres malalties cròniques a les Illes Balears. Desenvolupa el projecte la Fundació Natura Parc amb la col·laboració del GOB a Menorca i del CREM a Eivissa.

Els resultats i conclusions d’aquests projectes es presentaran durant el primer quadrimestre de l’any 2018, un cop finalitzades les actuacions previstes per a la seva execució.