Projecte Leader

Projecte Leader

El COFIB va obtenir el 2013 la concessió d’un projecte. Aquests projectes són iniciatives comunitàries per al desenvolupament rural de la UE té com a finalitat millorar i condicionar les instal·lacions de què disposa el COFIB per albergar els animals tant del Centre d’Acollida d’Animals Exòtics com del Centre CITES (veure Reglament (CE) 338 / 97).

Aquest centre compta amb instal·lacions específiques per al manteniment adequat de determinades grups animals com psitàcides, mamífers i rèptils.

Es tracta d’un ajut que ha permès millorar les condicions sanitàries i de benestar animal dels diferents exemplars durant la seva estada al COFIB, a més de permetre ampliar l’àrea d’educació ambiental.