Projecte Life

Projecte Life

 
 

Projecte Life Bonelli:

L’Àguila coabarrada Aquila fasciataes un rapinyaire de grans dimensions, molt territorial, monògama i sedentària que nidifica habitualment en roques on realitzada una sola posada. A Europa, l’àguila coabarrada està considerada com una espècie “amenaçada” a causa de la seva petita grandària poblacional i al gran descens en la seva àrea de distribució. Es troba recollida en l’Annex I de la Directiva 2009/147 / EC d’Aus de la UE i en l’apèndix II de les Convencions de Berna, Bonn i CITES. Manté diferents graus de protecció a nivell europeu, nacional i regional.

A Espanya, és una de les espècies de rapinyaires l’estat de conservació presenta una major variació entre les diferents regions: hi ha una bona densitat al sud i l’est de la península ibèrica, però la població es va extingir a les Balears, i és molt escassa en regions com Madrid, Àlaba i Navarra.

El Projecte Life Bonelli neix amb l’objectiu de recuperar les poblacions d’àguila de panxa blanca, per això, s’han unit esforços de diversos Programes de Recuperació de l’àguila en diferents poblacions de la península ibèrica i les Balears. La recuperació es porta a terme mitjançant el reforçament poblacional a Madrid, Navarra i Àlaba, així com la reintroducció a Mallorca.

Dins d’aquest marc de treball, el COFIB juntament amb el Govern dels Illes Balears i la Fundació Natura Parc, des de 2013, gestiona i porta a terme el pla de reintroducció de l’espècie a Mallorca, per tal de recuperar una població viable d’ àguila coabarrada a la comunitat i contribuir així a restaurar part de la diversitat biològica a Balears.

Més informació: www.lifebonelli.org/