Alliberament d’una milana recuperada al COFIB a l’escola CEIP Marina de Llucmajor