Quiénes somos

El COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) es creà l’any 2004, amb la participació de les entitats constituents: Comunitat Autònoma de les Illes Balears -Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca- i la Fundació Natura Parc. El Consorci gestiona totes les activitats relacionades amb el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre a Mallorca i el Centre de Rescat d’Espècies CITES. Des de l’any 2012 coordina també les actuacions de recuperació de fauna a Menorca, Eivissa i Formentera amb diferents entitats especialitzades, així com les actuacions per a atendre a les tortugues marines i cetacis que puguinaparèixer avarats al litoral. Els centres de les Balears atenen uns 5.000 exemplars de fauna silvestre anualment.


El COFIB compta també amb un equip especialitzat encontrol de fauna invasora a les Balears, per ajudar a minimitzar els efectes que aquestes espècies produeixen sobre la biodiversitat i els fràgils ecosistemes que les sustenten. L’equip de sanitat i control de fauna participa també en el mostreig sanitari de fauna silvestre per a detectar patologies que puguin afectar a espècies silvestres i domèstiques.


La investigació i l’educació ambiental són dues branques importantsque es desenvolupen a diferents centres de recuperació de les Balears. És necessari fer arribar a la societat les problemàtiques més habituals que es troba la fauna a les nostres illes. Nomes des del coneixement , i amb les dades obtingudes als diferents centres, es poden recolzar els plans de recuperació, protecció i conservació de les espècies silvestres a les Illes Balears. El COFIB manté des de l’any 2010 el BREI – Banc de Restes d’Espècies Insulars -, quina finalitat és mantenir restes biològiques d’espècies silvestres de les Illes balears Aquest material està disponible per a entitats/persones que les sol•licitin amb finalitat educativa o d’investigació.

El COFIB (Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares) se creó en el año 2004, con la participación de las entidades constituyentes: Comunidad autónoma de las Islas Baleares – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca- y la Fundació Natura Parc. El Consorcio gestiona todas las actividades relacionadas con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Mallorca y el Centro de Rescate de especies CITES. Desde el año 2012 coordina también las actuaciones de recuperación de fauna en Menorca, Ibiza y Formentera con diferentes entidades especializadas, así como las actuaciones para la atención de tortugas marinas y cetáceos que puedan aparecer varados en el litoral. Los centros de las Baleares atienden unos 5000 ejemplares de fauna silvestre anualmente.

El COFIB cuenta también con un equipo especializado en el control de fauna invasora en las Baleares para ayudar a minimizar los efectos que estas especies producen sobre la biodiversidad y los ecosistemas frágiles que las sustentan. El equipo de sanidad y control de fauna (SCF) participa también en el muestreo sanitario de fauna silvestre para detectar patologías que puedan afectar a especies silvestres y domésticas.

La investigación y la educación ambiental son dos ramas importantes que se desarrollan en los diferentes centros de recuperación de las Baleares.  Es necesario hacer llegar a la sociedad las problemáticas más habituales que se encuentra la fauna en nuestras islas. Solo desde el conocimiento y con los datos obtenidos de los distintos centros, se pueden apoyar los planes de recuperación, protección y conservación de las especies silvestres en las Islas Baleares.

El COFIB mantiene desde el 2010 el BREI-Banco de Restos de Especies Insulares-, cuya finalidad es mantener restos biológicos de especies silvestres de las Islas Baleares. Este material está disponible para entidades / personas que lo soliciten con finalidad educativa y de investigación.