Capturades una setantena de serps a tres municipis del Pla de Mallorca

Capturades una setantena de serps a tres municipis del Pla de Mallorca

La campanya de control d’ofidis a les localitats de la Mancomunitat va començar al maig

Per saber més: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/strongcapturadas-unas-setenta-serpientes-en-tres-municipios-del-pla-de-mallorcastrong