El centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, ubicat a l’antiga pedrera de l’Alzina, a Ciutadella, rep anualment un milenar d’animals que pertanyen a la fauna autòctona protegida i ofereix el servei d’assistència i recuperació del GOB Menorca.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal; el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir; la regidora de Medi Ambien de l’Ajuntament de Ciutadella, Marta Marquès; el gerent del Centre de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB), Lluís Parpal; el coordinador insular del GOB a Menorca, Cristòfol Mascaró; el president del GOB Menorca, Carlos Coll i el tècnic del COFIB al CR de Menorca, Evarist Coll, han signat un conveni, que es fonamenta en el compromís del COFIB a col·laborar amb els mitjans materials i humans per al desenvolupament correcte del Conveni, mentre que el GOB Menorca aportarà gratuïtament les instal·lacions, de les quals podrà seguir fent ús amb finalitats educatives i de voluntariat.

La finalitat del COFIB i la funció del GOB a Menorca, en l’assistència a la fauna silvestre, evidencien interessos comuns consistents en la recuperació d’animals silvestres de Menorca, a través de la recollida, cura i atencions necessàries perquè tornin a la natura. Per tant, l’objecte d’aquest Conveni, amb una durada inicial de quatre anys, és establir la col·laboració entre ambdues entitats per a tirar endavant les tasques de recuperació de fauna silvestre a Menorca.