El Parc Natural de s’Albufera acull 44 exemplars d’una ànnera en perill crític d’extinció

El Parc Natural de s’Albufera acull 44 exemplars d’una ànnera en perill crític d’extinció

Es tracta de la segona amollada en un any d’aquesta espècie a Mallorca

Les ànneres han estat identificades pel Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB) amb anelles oficials per a fer-ne un seguiment i poder conèixer-ne l’adaptació als espais naturals de les Illes Balears, així com els possibles desplaçaments que protagonitzin.

Per més informació premeu el següent link: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/9595820