Entrega a la Direcció General de Vida Silvestre de la Comunitat Valenciana de dos exemplars de polls d’àguila peixatera

Entrega a la Direcció General de Vida Silvestre de la Comunitat Valenciana de dos exemplars de polls d’àguila peixatera

Avui s’ha fet entrega a la Direcció General de Vida Silvestre de la Comunitat Valenciana de dos exemplars de polls d’àguila peixatera en el marc del projecte de reintroducció d’aquesta au dut a terme pel Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Els polls són nascuts a Menorca i criats al Centre de Recuperació de fauna de les Illes Balears (COFIB).

Al COFIB han estat alimentats de forma artificial mitjançant un ninot que representava a un dels pares i amb la presència d’una escultura que representava a un altre dels adults.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2369440576669319&id=1633708383575879