Mallorca podria ser el primer territori europeu a eradicar la vespa asiàtica

Mallorca podria ser el primer territori europeu a eradicar la vespa asiàtica

Mallorca podria ser el primer territori europeu en eradicar la vespa asiàtica. Gràcies a la feina feta pel COFIB, en col·laboració amb el Departament de zoologia de la UIB i els Agents de Medi Ambient no s’ha capturat cap exemplar aquest any
Tot i això, demanam col·laboració i precaució per a possibles deteccions, ja que aquesta espècie és de difícil detecció i té una capacitat reproductora molt elevada.

Per alertar d’albiraments de vespa asiàtica, la ciutadania té a la seva disposició l’adreça electrònica especies@dgcapea.caib.es, la pàgina web vespapp.uib.es o el servei de WhatsApp a través del número 606875244.

Per més informació premeu el següent link: http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongmallorca-podria-ser-el-primer-territori-europeu-a-eradicar-la-vespa-asiagraveticastrong1