Nuclis de cria autoritzats

Nuclis de cria autoritzats

Al llarg de la primavera s’han revisat i posat en marxa els nuclis de cria autoritzats del gènere Testudo.

A Balears aquest gènere està format per dues espècies; la tortuga mora (Testudo graeca) catalogada com a vulnerable i la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) catalogada com en règim de protecció especial al Catàleg d’espècies amenaçades de les Illes Balears.

Aquests nuclis de cria, pretenen  millorar les poblacions d’aquests rèptils en llibertat a les nostres illes mitjançant la col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, el COFIB i la societat civil.

Els particulars autoritzats crien aquestes espècies en captivitat i gaudeixen d’aquesta experiència.  Així proporcionen les cries que seran alliberades a la natura per reforçar les poblacions silvestres existents. Sense la labor desinteressada d’aquests criadors la recuperació, especialment, de la tortuga mora seria molt mes difícil i complicada.

Gràcies a tots vosaltres!!!