El COFIB (Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) es va crear l’any 2004, amb la participació de les entitats constituents: Comunitat Autònoma de les Illes Balears – Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca- i la Fundació Natura Parc. el Consorci gestiona totes les activitats relacionades amb el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre a Mallorca i el Centre de Rescat d’espècies CITES. Des de l’any 2012 coordina també les actuacions de recuperació de fauna a Menorca, Eivissa i Formentera amb diferents entitats especialitzades, així com les actuacions per a l’atenció de tortugues marines i cetacis que puguin aparèixer encallats al litoral. Els centres de les Balears atenen uns 5000 exemplars de fauna silvestre anualment.

El COFIB compta també amb un equip especialitzat en el control de fauna invasora a les Balears per ajudar a minimitzar els efectes que aquestes espècies produeixen sobre la biodiversitat i els ecosistemes fràgils que les sustenten. L’equip de sanitat i control de fauna (SCF) participa també en el mostreig sanitari de fauna silvestre per detectar patologies que puguin afectar a espècies silvestres i domèstiques.

La investigació i l’educació ambiental són dues branques importants que es desenvolupen en els diferents centres de recuperació de les Balears. Cal fer arribar a la societat les problemàtiques més habituals que es troba la fauna a les nostres illes. Només des del coneixement i amb les dades obtingudes dels diferents centres, es poden donar suport als plans de recuperació, protecció i conservació de les espècies silvestres a les Illes Balears.

El COFIB manté des del 2010 el Brei-Banc de Restes d’Espècies insulars-, la finalitat és mantenir restes biològiques d’espècies silvestres de les Illes Balears. Aquest material està disponible per a entitats / persones que ho sol·licitin amb finalitat educativa i d’investigació.