S’alliberen dues tortugues marines: Coves i Shelly

S’alliberen dues tortugues marines: Coves i Shelly

Aquest matí prop de 200 alumnes de secundària de Projecte Espai Terra IES Santanyí, IES Emili Darder i Col·legi Sant Alfons, Es Lledoner han estat testimonis de l’amollada de dues tortugues marines a la platja de s’Amarador en el Parc Natural de Mondragó.

Coves i Shelly s’han recuperat al Centre de Recuperació de Fauna Marina de Palmaaquarium, un servei gestionat pel Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears (COFIB).