MAI tocar els quiròpters amb les mans i evitar el contacte amb altres animals.

Mantenir l’exemplar a un lloc tranquil, amb una temperatura adequada i evitar molèsties per part de persones i/o animals de companyia.

Aus: Ficar-la a una capsa amb paper absorbent i/o pedaç per a que es pugui enganxar. Evitar gàbies, fan malbé les plomes.

-Rèptils:

-Mamífers: Posar un punt de calor a dins la caixa (una botella de plàstic o guant amb aigua calenta, una manta tèrmica davall la mitat de la caixa…). Encalentir l’aigua cada 2 hores.

*Es recomana deixar un pedaç perquè es pugui amagar. En el cas dels quiròpters millor si es troba fixat de forma vertical per facilitar que l’animal s’enganxi.