Captura i manteniment de l’animal

 • Mesures de protecció:
  • Utilitzar guants de protecció en tot moment.
  • Una tovallola o pedaç et pot ajudar a immobilitzar-ho.
  • Mantenir sempre la distància de seguretat.
  • Protegir els ulls, la cara i qualsevol ferida que pugui entrar en contacte amb l’animal.
  • Prendre especial atenció durant el maneig a les urpes i becs en cas de les aus; la boca i la coa en cas dels rèptils i la boca en el cas dels mamífers.
  • Qualsevol lesió/ferida causada per l’animal durant la manipulació consultar als serveis sanitaris.
  • Rentar-se i desinfectar-se les mans després de l’actuació.

MAI tocar els quiròpters amb les mans i evitar el contacte amb altres animals.

 • Captura de l’animal:
  • No assumir cap risc personal a l’hora de la captura.
  • Mantenir un comportament tranquil i evitant moviments bruscs.
  • Valorar l’estat del terreny. En cas de no ser estable, intentar conduir-ho a una superfície segura.
 • Manteniment de l’animal:

Mantenir l’exemplar a un lloc tranquil, amb una temperatura adequada i evitar molèsties per part de persones i/o animals de companyia.

Aus: Ficar-la a una capsa amb paper absorbent i/o pedaç per a que es pugui enganxar. Evitar gàbies, fan malbé les plomes.

-Rèptils:

 • Serps: Ficar-ho a un sac i tancar-ho amb una corda fent distints nus. En cas de no tenir-ne, utilitzar un taper que es pugui tancar (no hermètic o fer forats petits) com una garrafa d’aigua.

-Mamífers: Posar un punt de calor a dins la caixa (una botella de plàstic o guant amb aigua calenta, una manta tèrmica davall la mitat de la caixa…). Encalentir l’aigua cada 2 hores.

 • Eriçons/quiròpters: Ficar-ho a capsa de cartró resistent, fer forats de mida petita i tancar amb esparadrap o cinta per evitar fugides.
 • Carnívors: utilitzar sempre transportin o gàbies de ferro per evitar fugides durant el trasllat. Fixar l’obertura de la gàbia amb fil Tapar amb una tovallola per deixar a les fosques evitant així lesions en els animals.

*Es recomana deixar un pedaç perquè es pugui amagar. En el cas dels quiròpters millor si es troba fixat de forma vertical per facilitar que l’animal s’enganxi.