Animal ferit o que necessita ajuda

- Captura i manteniment de l’animal

Llegeix detingudament i segueix les indicacions tal com et mostrem:

Mesures de protecció generals

Mesures de protecció AUS

Mesures de protecció RÈPTILS: SERPS

Mesures de protecció MAMÍFERS

Captura i manteniment de l’animal