Recuperació de Fauna Marina del COFIB

Recuperació de Fauna Marina del COFIB

  • Palma Aquarium
    Carrer de Manuela de los Herreros, 21, Can Pastilla
    Emergències: 670503347 - 112

 

El Consorci per a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears manté un servei de coordinació i atenció a la fauna marina (cetacis i tortugues marines a les Illes Balears), gràcies a convenis / contractes establerts amb empreses especialitzades en l’atenció d’aquest tipus de fauna. Actualment aquest servei el proporciona Palma Aquarium. Disposa d’un servei d’urgències 24 hores per poder atendre els casos urgents que es presenten a les Balears. El treball de camp i suport dels Agents de Medi Ambient és imprescindible per dur a terme aquest servei, ja que s’encarreguen d’atendre els avaraments dels exemplars i la recollida de dades biomètriques en cas d’arribada d’animals morts a la costa.

Telèfon cetacis i tortugues marines a les Baleares: 112

Més informació: https://palmaaquarium.com/es