El passat 15 de febrer el COFIB va rebre la cridada dels agents de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca per la troballa d’un exemplar de femella adulta de Milana Real (Milvus milvus). Un dels biòlegs del COFIB es desplaçà fins a la finca de Mai Nou al terme municipal de Consell on es trobava l’au. La milana fou trasllada al Centre de Recuperació de Fauna del COFIB on és va dur a terme un primer reconeixement del animal que presentava un quadre de desnutrició, anèmia i deshidratació. El diagnòstic mes probable era la intoxicació secundaria, es a dir, aquest animal havia ingerit indirectament (amb alguna de les seves preses) algun tipus de verí.

 

La ràpida actuació dels agents de de Medi Ambient del Consell i del COFIB fou determinant per a la recuperació d’aquesta apreciada au, que el dia 22 de març va ser retornada a la natura. Cal destacar la col·laboració del GOB amb el marcatge amb anella oficial, bandes alars i radiotransmissor de l’exemplar i del propietari de la finca Mai Nou per permetre l’alliberament a la mateixa zona.