Departaments

- Centre de recuperació de fauna silvestre

Què és un centre de recuperació de fauna silvestre?

Un centre de recuperació de fauna silvestre (CRFS) és el lloc on es recepcionen espècies silvestres ferides, òrfenes o que necessiten ajuda. L’objectiu principal dels CRFS és la ràpida recuperació i posterior alliberament dels exemplars ingressats a més de donar un servei de resposta i atenció a la ciutadania sobre problemes relacionats amb fauna silvestre.

D’altra banda, un CRFS té les següents funcions: educació ambiental, recerca, estudis sanitaris, participació en programes de conservació, manteniment de bases de dades, manteniment i conservació de mostres biològiques, informes forenses, cadena de custòdia de mostres implicades en processos judicials …

Des que l’animal arriba al CRFS té a la seva disposició personal especialitzat (veterinaris, biòlegs i tècnics) que vetllaran per la seva cura i recuperació, instal·lacions i mitjans adaptats a cada espècie i a cada moment del procés de recuperació (cuina, gàbies cegues, laboratori, àrea sanitària, administració). Amb tot això, es pretén augmentar l’èxit de recuperació i de re-adaptació al medi natural.

Els CRFS mantenen una estricta normativa tant de maneig com de tinença o trasllat d’espècies silvestres estant sempre sota la gestió i tutela de les institucions competents.

Tots els animals alliberats són identificats per al seu seguiment i per a comprovar l’eficiència i eficàcia de l’esforç realitzat durant la recuperació en cas de recaptura. Les aus amb anelles oficials i de lectura, microxips per als mamífers i fotoidentificació per als rèptils

Admissió d'animals ferits

Anellament científic

Rehabilitació i musculació

Treballem en diferents àrees dins del COFIB.