Contractació

Tota la informació necessària sobre contractació del COFIB es troba al perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, al següent enllaç: aquí.