Recuperació de Fauna Marina en les Illes Balears

- Cetacis i tortugues marines

El departament de conservació de fauna marina del COFIB es crea l’any 2019 per a fer front als nous esdeveniments d’implantació de tortugues marines que tenen lloc aquest mateix any a les illes. 

Des de llavors, el departament s’encarrega de desenvolupar el programa de Head Starting per a les tortugues marines (Caretta caretta) dels nius trobats a Balears. El principal objectiu del projecte és la cria controlada dels nounats durant 12 mesos per a aconseguir finalment la seva reintroducció al medi marí. D’aquest manera, en augmentar considerablement la talla i el pes, els individus es reintrodueixen al medi natural en condicions més favorables de supervivència i es facilita també el seu desenvolupament fins a l’edat adulta i reproductora. 

A més del desenvolupament i coordinació del programa de Head Starting a Balears, el departament s’encarrega de la coordinació i gestió de tots els esdeveniments d’implantació de tortugues marines que tenen lloc a les nostres illes, vetllant pel correcte desenvolupament d’aquests nius.

A les Illes Balears, han tingut lloc fins avui els següents esdeveniments d’implantació:

2015

DATA ILLA LLOC EVENT
03/06/2015 Eivissa Port de Ses Caletes Femella intentant niar
04/06/2015 Eivissa Santa Eulàlia Femella intentant niar
05/06/2015 Eivissa Santa Eulàlia Femella comença el niu però no posa ous.

 

 2017

DATA ILLA LLOC EVENT
Juny Eivissa Figueretas Femella torna a la mar sense posar ous. 

 

 2019

DATA ILLA LLOC EVENT
25/07/2019 Eivissa Platja d’en Bossa Niu 58 ous  traslocats a Es Cavallet
29/07/2019 Eivissa Playa Es Cavallet Niu 102 ous.

 

 

 

 

2020:

DATA ILLA LLOC EVENT
19/06/2020 Menorca Punta Prima Niu amb 130 ous traslocats a Sa Mesquida.
14/07/2020 Eivissa Playa Cala Nova Niu 100 ous traslocats a Es Cavallet.
05/09/2020 Menorca Cala Pilar Nounats dirigint-se a la mar.

 

2021:

DATA ILLA LLOC EVENT
10/07/2021 Formentera Playa de Migjorn Femella intenta niar, no posa ous

 

Ademés, el departament de Fauna Marina del COFIB manté una estreta col·laboració amb altres centres Head Starting del territori peninsular per al trasllat i la cria d’exemplars nascuts en altres comunitats autònomes. D’aquesta manera, es maximitzen les possibilitats d’èxit del programa per a tots els centres participants. 

El departament de fauna marina del COFIB desenvolupa diferents projectes de conservació i recerca amb fauna marina amenaçada. L’any 2021 s’inicia un projecte de seguiment de poblacions de elasmobranquis a les Illes Balears. El projecte consisteix a estudiar algunes espècies de taurons i ratlles amenaçats, que es troben presents en les nostres aigües i dels quals no es té molta informació. La intenció és poder definir les seves zones de distribució, estat real de les poblacions, zones de reproducció, migracions…etc.

La recuperació i gestió de la fauna marina és competència del Ministerio de transición ecológica y reto demográfico MITECO. Les actuacions es coordinen amb el Govern Balear i el COFIB.    

Contacta.
Els nostres centres de recuperació de fauna a cada illa.

Campanya de anidació de tortuga marina