Departaments

- Sanitat i control de fauna

L’any 2013 es va aprovar el Reial decret 630/2013 de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores. La introducció d’espècies exòtiques en illes és una de les causes més importants que contribueixen a la desaparició d’espècies pròpies, amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat i alteració dels ecosistemes.

 

El Departament de Sanitat i Control de Fauna del COFIB treballa en totes les illes per a controlar les espècies introduïdes i invasores que perjudiquen greument a les pròpies. També s’encarrega del seguiment sanitari d’algunes espècies silvestres o introduïdes al medi per a conèixer les patologies que els afecta i la seva possible interacció amb la fauna domèstica (amb especial atenció a les possibles zoonosis).

El Departamento de Sanidad y Control de Fauna del COFIB trabaja en todas las islas para controlar las especies introducidas e invasoras que perjudican gravemente a las propias. También se encarga del seguimiento sanitario de algunas especies silvestres o introducidas al medio para conocer las patologías que les afecta y su posible interacción con la fauna doméstica (con especial atención de las posibles zoonosis).

Treballem en diferents àrees dins del COFIB.