Centre de Recuperació de Fauna COFIB Mallorca

El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre a Mallorca funciona des de l’any 2001, creat inicialment per la Fundació Natura Parc passa a formar part del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears en el any 2004, quan la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Natura Parc arriben a un acord per a la gestió, recollida i atenció de la fauna silvestre a Mallorca. Aquest centre compta amb personal especialitzat, àrea sanitària (hospital, laboratori, sala de necròpsies), zona de recuperació (mudes, gàbies i instal·lacions per a la rehabilitació de la fauna) i zona de irrecuperables per educació ambiental.

Contacta.
Els nostres centres de recuperació de fauna a cada illa.