Participació a la fira de Sineu

Al Maig es celebra a Sineu una de les fires més antigues de Mallorca. És una fira agrícola, ramadera i artesanal. Des de fa uns any  el COFIB participa col·locant un estand. L’objectiu es mostrar-li a tots els participants la feina que es du a terme des del Consorci i per això es mostren restes […]