El control de la vespa asiàtica (vespa velutina nigritorax) a Mallorca. Resum de les Campanyes 2015- 2019

La vespa asiàtica va arribar per primera vegada a Mallorca l’any 2015, any en què es va aconseguir retirar l’únic niu secundari de a l’illa. Per a això va ser imprescindible la intervenció del departament de Sanitat i Control de Fauna del COFIB ( Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el departament de Zoologia de la UIB (Universitat de les Illes Balears), i els AMAs (Agents de Medi Ambient). A causa de la dinàmica exponencial de creixement que es coneix d’aquesta espècie invasora procedent d’Àsia, l’any 2016 es va iniciar una campanya de control i erradicació mitjançant la instal·lació de paranys atraients (Imatge1) i cerca activa de nius. Aquest any es van aconseguir retirar 9 nius secundaris.

 

 

 

 

 

Imatge1. Ampolles de parany utilitzades per a atreure i capturar la vespa asiàtica durant les campanyes de control i erradicació de la vespa asiàtica dutes a terme pel departament de Sanitat i Control de Fauna – COFIB a Mallorca.

 

 

Les següents campanyes van ser decisives per al control d’aquesta espècie. L’any 2017 es van col·locar 250 paranys i es van retirar 20 nius secundaris, mentre que l’any 2018 es van instal·lar 582 paranys i només es va retirar 1 niu primari (Taula1).

 

 

 

Taula1. Resum de les campanyes de control i erradicació de la vespa asiàtica dutes a terme a Mallorca pel departament de Sanitat i Control de Fauna – COFIB des del 2015 fins a 2019. Apareixen el nombre de paranys utilitzats (blau), el nombre d’exemplars trampejats (groc) i el nombre de nius secundaris retirats (taronja), a excepció del niu de 2018, que va ser un niu primari.

La campanya de parany del 2019 de la vespa asiàtica s’ha iniciat a mitjan passat mes de març. Des de llavors s’han distribuït un total de 569 paranys sentinelles, abastant les zones afectades per l’espècie en les campanyes anteriors més un radi preventiu de l’àrea de distribució potencial. Això correspon a la zona centre de la Serra de Tramuntana, des de Puigpunyent fins a Escorca i Caimari, així com la zona des Raiguer, des de Marratxí fins a Campanet (Imatge2).

 

 

 

 

Imatge 2. Distribució dels paranys per a la captura de V. velutina durant la campanya 2019 realitzada pel departament de Sanitat i Control de Fauna – COFIB a Mallorca.

 

Des de llavors fins al dia d’avui no s’ha capturat cap exemplar d’aquesta espècie, a diferència de campanyes anteriors, en les quals per aquestes dates ja s’havien detectat indicis de la vespa asiàtica a l’illa. A més, no hi ha hagut cap avís positiu per part de la població. Sens dubte són bones notícies, especialment per al sector de l’apicultura mallorquina. Mallorca podria ser el primer territori europeu a aconseguir l’erradicació d’aquesta espècie exòtica invasora, no obstant això, estem parlant d’un insecte, sempre de difícil detecció i amb una capacitat reproductora molt elevada i exponencial, per la qual cosa cal ser prudent i continuar realitzant un esforç en el control, vigilància i seguiment de l’espècie per a veure si aquestes pròximes temporades es pot confirmar la seva desaparició de l’illa.

Cal dir que el programa de seguiment i vigilància de l’espècie està sent possible gràcies a la implicació i compromís de la Conselleria de Medi Ambient del Govern dels Illes Balears i un important suport per part de les ajudes PDR procedents de la Unió Europea i que gestiona el FOGAIBA.

 

 

Imatge3.Comparativa de la vepsa velutina amb la resta d’espècies autòctones

 

 

 

 

 

Animal ferit o que necessita ajuda

Darrers post

Darrers projectes

Departaments

Centros de recuperación Islas Baleares

Contacta.
Nuestros centros de recuperación de fauna en cada isla.

Centro MALLORCA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Mallorca.

Centro IBIZA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Ibiza.

Fauna Marina

Departamento de conservación de fauna marina.

Centro MENORCA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Menorca.

Centro FORMENTERA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Formentera.