S’alliberen els darrers exemplars de T.graeca recuperats al CRFS COFIB Mallorca

La setmana passada es varen alliberar els tres darrers exemplars de tortuga mora Testudo graeca, que romanien en el CRFS COFIB Mallorca en recuperació (dues femelles adultes i un juvenil).

La Tortuga mora, és una de les dues espècies de tortugues silvestres que es troben a Mallorca. La seva població es localitza a l’oest de l’illa i en l’actualitat es troba inclosa com a “vulnerable” en el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades i d’Especial Protecció.

Les principals amenaces d’aquesta espècie al camp són fragmentació de l’hàbitat i per tant l’aïllament de les poblacions, pèrdua i/o alteració de l’habitat, malaltia i manteniment de poblacions captives il·legals.

L’alliberació d’exemplars per part del COFIB és una de les accions principals que es contemplen en el pla de conservació de l’espècie. Dins aquest context al 2020 s’han alliberat un total de 100 tortugues mores, entre juvenils, subadults i adults. Totes elles, contribuiran a reforçar la població existent,  augmentant la seva densitat i facilitant així la capacitat reproductiva.

Després d’un llarg procés de recuperació aquestes tres tortugues són les darreres que l’alliberaran al 2020. És important fer-ho ara i deixar-les temps perquè trobin un lloc idoni per iniciar, durant els pròxims mesos, la hivernació. A la primavera següent, tornaran a despertar iniciant el nou període de reproducció. Tots els animals alliberats es troben marcats i identificats per poder, en un futur, fer el seu seguiment.

Si trobeu un animal ferit o que necessiti ajuda, crideu-nos al 607554055 organitzarem, el més aviat possible, la seva arribada al centre.

Animal ferit o que necessita ajuda

Darrers post

Darrers projectes

Departaments

Centros de recuperación Islas Baleares

Contacta.
Nuestros centros de recuperación de fauna en cada isla.

Centro MALLORCA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Mallorca.

Centro IBIZA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Ibiza.

Fauna Marina

Departamento de conservación de fauna marina.

Centro MENORCA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Menorca.

Centro FORMENTERA

Centro de recuperación de fauna del COFIB en Formentera.