Tortuga en captivitat

En aquests dies, ha ingressat al nostre hospital de fauna silvestre, CRFS COFIB Mallorca, un exemplar de tortuga mora (T. graeca), que provenia de captivitat. Després de l’exploració de l’animal, vam veure que tant la closca com el plastró eren anormalment tous, i en la radiografia vam poder confirmar el diagnòstic: osteopatia metabòlica. Es tracta […]